top of page

náhradné plnenie

Vedeli ste, že podľa Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004   každý zamestnávateľ, ktorý má aspoň 20 zamestnancov, musí zamestnávať aj osoby so ZP, a to v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového priemerného počtu jeho zamestnancov za rok ?

Pokiaľ zamestnávateľ túto povinnosť neplní, musí štátu odviesť zvýšený odvod za nezamestnávanie ZŤP zamestnancov, alebo môže zadať zákazku chránenej dielni alebo integračnému podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím.

náhradné plnenie

Sme pre Vás výhodnejšia možnosť, ako si splniť zákonnú povinnosť !

Pre rok 2023 sú podmienky nasledovné:

Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  1540 Eur.

Výška náhradného plnenia  1369 Eur .

Úspora v prípade voľby náhradného plnenia predstavuje 171 Eur.   

Pre Vašu spoločnosť je výhodnejšie využiť služby v rámci náhradného plnenia, namiesto platenia odvodu štátu. Namiesto "pokuty" získate produkt, ktorý Vás, Vašich obchodných partnerov alebo zamestnancov poteší.

Zároveň kúpou našich produktov podporíte dobrú vec a umožníte nám rozširovať výrobu, vytvárať nové pracovné miesta pre ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín osôb a dosahovať  tak pozitívny sociálny vplyv, pre ktorý sme vlastne vznikli.

 

Ako náhradné plnenie si môžete vybrať akýkoľvek tovar z našej ponuky.

 

Drevené koliesko, ktoré pomáha !

interné dokumenty a formuláre

interné dokumenty a formuláre

oznámenia
výročná správa
bottom of page