top of page

výstava bude ako nebolo, časť II

Aukcia charitatívnej výstavy s názvom BUDE AKO NEBOLO, časť II. Hlavným symbolom výstavy je drevené koliesko, ktoré v tomto projekte zohralo úlohu netradičného “plátna” pre umelcov ako symbol, ktorý sprevádza aktivity OZ Drevenô koliesko a je jeho hlavným signifikantným motívom. Všetci zúčastnení výtvarníci sa vzdali nároku na honorár a celý výťažok z predaja bude venovaný OZ Drevenô koliesko a organizácií JEDEN rodič.

Informácie o dražbe:

Jednotná vyvolávacia cena každého diela je 700,00 Eur a bude priebežne aktualizovaná. Minimálne prihodenie je 20,00 Eur. Vaše ponuky je možné zasielať vyplnením formuláru “mám záujem” s Vašou maximálnou ponukou pri jednotlivých dielach. Posledné online prihodenie je možné 23.júna do 18:00 hod. Dražba bude ukončená na Novej Scéne 23. júna od 19:00 za účasti online dražiteľov a pozvaných hostí. Účasť na dražbe je podmienená obdržaním pozvánky (pozvánka platí pre dve osoby a je neprenosná).

Dražba prebieha na:

https://turukartcollective.com/ponuka-diel/