top of page

občianske združenie "SÚČASŤ ŽIVOTA"

občianske združenie

Byť spolu je hodnota, ktorá sa nedá nahradiť ničím.

Užívajme si preto chvíle, pri ktorých nám nikto nechýba a zdá sa to tak samozrejmé.

Beata Bobulová

zakladateľka projektu

Základná motivácia pomáhať iným vychádza z vlastnej ťažkej skúsenosti. 

 

Tak ako nikto, kto o partnera prišiel, som si ani ja podobný scenár vo svojom živote ani vo sne nepripúšťala. Na takú situáciu sa pripraviť nedá. Aj my sme boli šťastnou rodinou a zo dňa na deň som sa stala nečakane vdovou. Traumatizovaná a emocionálne rozložená som musela čeliť rôznym praktickým otázkam.

DSC_0681.jpg

V roku 2019 som dostala nápad a vymyslela mechanizmus, ktorý umožní ľuďom s podobným osudom zlepšiť svoju často oslabenú ekonomickú situáciu. Založila som Občianske združenie "Súčasť života", spojila som sily so ženami s podobným osudom a začali sme vyrábať jednoduché drevené reklamné a darčekové predmety v domácom prostredí. Bol to spôsob ako pomôcť ovdoveným ženám aspoň čiastočne doplniť chýbajúci príjem s ohľadom na ich ostatné povinnosti a obmedzenia. Vzhľadom na pozitívnu odozvu a úspešný štart myšlienky začal projekt získavať koncepčnejšiu formu a ešte širší sociálny rozmer.

V septembri 2020 som v nadväznosti na Občianske združenie založila integračný sociálny podnik Súčasť života (obdoba chránenej dielne), ktorého vlastníkmi sú samotné OZ a jeho zakladateľka. Sociálny podnik dnes zamestnáva prvých stálych a niekoľko sezónnych zamestnancov a cieľom je za pomoci podpory ÚPSVaR (poskytujúceho čiastočnú refundáciu mzdy) vytvoriť čo najviac pracovných miest pre sociálne, zdravotne znevýhodnené a iné zraniteľné skupiny osôb.


Primárnou cieľovou skupinou Občianskeho združenia "Súčasť života" naďalej ostávajú vdovy a vdovci s náročnejším ekonomickým statusom, ktorým sa OZ snaží cielene pomáhať priamou finančnou pomocou z prostriedkov získaných či už z 2% dane z príjmu, alebo z dobrovoľných príspevkov Dobrošíriteľov.


Okrem priamej finančnej pomoci organizujeme v rámci OZ "Súčasť života" aj kreatívne dielničky a workshopy pre deti a iné aktivity. Víziou je pomáhať tým, ktorí potrebujú získať silu ísť ďalej a opäť sa plnohodnotne zapojiť do života, a to aj formou rôznych diskusií a seminárov, kde upozorňujeme na problematiku životnej situácie ľudí, ktorí zo dňa na deň stratili "svoju polovičku".

sociálny podnik DREVENÔ KOLIESKO

V septembri 2020 bol v nadväznosti na Občianske združenie založený integračný sociálny podnik Drevenô koliesko (obdoba chránenej dielne), ktorého vlastníkmi sú samotné OZ a jeho zakladateľka Beáta Bobulová.


Základným princípom sociálneho podniku Drevenô koliesko je vytváranie pracovných miest pre ľudí s obmedzeným uplatnením na štandardnom trhu práce, a to poskytovaním práce z domu. Sociálny podnik Drevenô koliesko vytvára pracovné miesta, ktorých účelom je výroba drevených reklamných a darčekových predmetov jednoduchými pracovnými postupmi tak, aby bolo možné prácu vykonávať z domu. Empatickým prístupom, rešpektovaním individuálnych obmedzení zamestnanca, umožnením flexibilného riadenia pracovnej doby a jej prispôsobenia možnostiam a potrebám zamestnanca, napomáhame skĺbiť pracovný život a starostlivosť o rodinu v ťažkej životnej situácii.


V súčasnosti sociálny podnik Drevenô koliesko zamestnáva päť stálich a niekoľko sezónnych zamestnancov, snažiac sa vytvoriť čo najefektívnejšiu logistiku výroby, predaja a distribúcie produktov, s ambíciou využiť získané financie na vytvorenie ďalších pracovných miest pre vdovy/vdovcov, jednorodičov, zdravotne znevýhodnené a iné zraniteľné skupiny osôb v rámci celého Slovenska.

V spolupráci s dizajnérmi, umelcami a pedagógmi postupne rozvíjame koncept výroby drevených produktov, v ktorom spájame sociálny a environmentálny rozmer.

 

Základnou surovinou je vždy odpadové drevo a dizajn je vždy originálny a schopný uspieť na trhu. Produkty delíme na darčekové, teda funkčné a dekoratívne, ktorými oslovujeme najmä firmy, a edukatívno-kreatívne sety určené deťom. Umelci, dizajnéri a pedagógovia, ktorí nám pomáhajú rozvíjať kvalitu produktov získavajú priestor pre vlastnú propagáciu.

sociálny podnik

„Nechceme, aby sa naše produkty predávali na základe súcitu, ale zo skutočného záujmu s "benefitom" silného príbehu v pozadí."

Beata Bobulová

DSC_6271_edited.jpg
bottom of page