top of page

občianske združenie "SÚČASŤ ŽIVOTA"

občianske združenie

Byť spolu je hodnota, ktorá sa nedá nahradiť ničím.

Užívajme si preto chvíle, pri ktorých nám nikto nechýba a zdá sa to tak samozrejmé.

Beata Bobulová

zakladateľka projektu

Základná motivácia pomáhať iným vychádza z vlastnej ťažkej skúsenosti. 

 

Tak ako nikto, kto o partnera prišiel, som si ani ja podobný scenár vo svojom živote ani vo sne nepripúšťala. Na takú situáciu sa pripraviť nedá. Aj my sme boli šťastnou rodinou a zo dňa na deň som sa stala nečakane vdovou. Traumatizovaná a emocionálne rozložená som musela čeliť rôznym praktickým otázkam.

DSC_0681.jpg

V roku 2019 som dostala nápad a vymyslela mechanizmus, ktorý umožní ľuďom s podobným osudom zlepšiť svoju často oslabenú ekonomickú situáciu. Založila som Občianske združenie "Súčasť života", spojila som sily so ženami s podobným osudom a začali sme vyrábať jednoduché drevené reklamné a darčekové predmety v domácom prostredí. Bol to spôsob ako pomôcť ovdoveným ženám aspoň čiastočne doplniť chýbajúci príjem s ohľadom na ich ostatné povinnosti a obmedzenia. Vzhľadom na pozitívnu odozvu a úspešný štart myšlienky začal projekt získavať koncepčnejšiu formu a ešte širší sociálny rozmer.

V septembri 2020 som v nadväznosti na Občianske združenie založila integračný sociálny podnik Súčasť života (obdoba chránenej dielne), ktorého vlastníkmi sú samotné OZ a jeho zakladateľka. Sociálny podnik dnes zamestnáva prvých stálych a niekoľko sezónnych zamestnancov a cieľom je za pomoci podpory ÚPSVaR (poskytujúceho čiastočnú refundáciu mzdy) vytvoriť čo najviac pracovných miest pre sociálne, zdravotne znevýhodnené a iné zraniteľné skupiny osôb.


Primárnou cieľovou skupinou Občianskeho združenia "Súčasť života" naďalej ostávajú vdovy a vdovci s náročnejším ekonomickým statusom, ktorým sa OZ snaží cielene pomáhať priamou finančnou pomocou z prostriedkov získaných či už z 2% dane z príjmu, alebo z dobrovoľných príspevkov Dobrošíriteľov.


Okrem priamej finančnej pomoci organizujeme v rámci OZ "Súčasť života" aj kreatívne dielničky a workshopy pre deti a iné aktivity. Víziou je pomáhať tým, ktorí potrebujú získať silu ísť ďalej a opäť sa plnohodnotne zapojiť do života, a to aj formou rôznych diskusií a seminárov, kde upozorňujeme na problematiku životnej situácie ľudí, ktorí zo dňa na deň stratili "svoju polovičku".

iveta.jpg

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

ambasádorka

Uznávaná sociologička, aktuálne pôsobí ako dekanka na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, vyučuje na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií.
Bola ženou obľúbeného humoristu Stana Radiča, ktorý zomrel v roku 2005.

Wanda Adamík Hrycová

ambasádorka

Úspešná filmová producentka, v súčasnosti sa v jej produkcii nakrúca na Ukrajine seriál Slovania. So smrťou svojho mladšieho brata sa Wanda usilovala vyrovnať veľmi dlho, vlastne to trvá dodnes... Čas však do istej miery lieči a naučí vás s tým žiť a ísť ďalej. Hugo Hryc, mladší brat Wandy, zomrel v roku 2008.

wanda.jpg

sociálny podnik DREVENÔ KOLIESKO

V septembri 2020 bol v nadväznosti na Občianske združenie založený integračný sociálny podnik Drevenô koliesko (obdoba chránenej dielne), ktorého vlastníkmi sú samotné OZ a jeho zakladateľka Beáta Bobulová.


Základným princípom sociálneho podniku Drevenô koliesko je vytváranie pracovných miest pre ľudí s obmedzeným uplatnením na štandardnom trhu práce, a to poskytovaním práce z domu. Sociálny podnik Drevenô koliesko vytvára pracovné miesta, ktorých účelom je výroba drevených reklamných a darčekových predmetov jednoduchými pracovnými postupmi tak, aby bolo možné prácu vykonávať z domu. Empatickým prístupom, rešpektovaním individuálnych obmedzení zamestnanca, umožnením flexibilného riadenia pracovnej doby a jej prispôsobenia možnostiam a potrebám zamestnanca, napomáhame skĺbiť pracovný život a starostlivosť o rodinu v ťažkej životnej situácii.


V súčasnosti sociálny podnik Drevenô koliesko zamestnáva päť stálich a niekoľko sezónnych zamestnancov, snažiac sa vytvoriť čo najefektívnejšiu logistiku výroby, predaja a distribúcie produktov, s ambíciou využiť získané financie na vytvorenie ďalších pracovných miest pre vdovy/vdovcov, jednorodičov, zdravotne znevýhodnené a iné zraniteľné skupiny osôb v rámci celého Slovenska.

V spolupráci s dizajnérmi, umelcami a pedagógmi postupne rozvíjame koncept výroby drevených produktov, v ktorom spájame sociálny a environmentálny rozmer.

 

Základnou surovinou je vždy odpadové drevo a dizajn je vždy originálny a schopný uspieť na trhu. Produkty delíme na darčekové, teda funkčné a dekoratívne, ktorými oslovujeme najmä firmy, a edukatívno-kreatívne sety určené deťom. Umelci, dizajnéri a pedagógovia, ktorí nám pomáhajú rozvíjať kvalitu produktov získavajú priestor pre vlastnú propagáciu.

sociálny podnik

„Nechceme, aby sa naše produkty predávali na základe súcitu, ale zo skutočného záujmu s "benefitom" silného príbehu v pozadí."

Beata Bobulová

DSC_6271_edited.jpg
bottom of page