AJ  2%  ČIN JE DOBROČIN

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

a my vďaka Vašej pomoci podporíme vdovy, vdovcov a iné zraniteľné a znevýhodnené skupiny, ktoré čelia ťažkej životnej situácii

 

KOMU PROJEKT SÚČASŤ ŽIVOTA POMÁHA?

Niektorí z nás bol i v živote donútení prijať plán B. Túto životnú zmenu spôsobenú stratou partnera, ekonomickej istoty, alebo zdravia im pomáhame zvládnuť. Do tejto kategórie nepatria len vdovy a vdovci, ktorí bol i spočiatku našou primárnou skupinou, ale rovnako všetky znevýhodnené a zraniteľné skupiny.

Integračný podnik

Vytvorili sme formu sociálneho podniku, v ktorej vytvárame trvalé pracovné miesta s jednoduchou náplňou práce z domu. V súčasnosti zamestnávame už 2 osoby na plný úväzok s perspektívou rozširovania sa.

Výroba dizajnových produktov

Vybudovali sme funkčnú mechaniku výroby - predaja. V spolupráci s dizajnérmi, umelcami a pedagógmi postupne rozvíjame koncept výroby drevených produktov, v ktorom spájame sociálny a environmentálny rozmer. Základnou surovinou je vždy odpadové drevo. Naše produkty sú jedinečné, dizajnové, a tiež edukatívne. Tvoria dve produktové línie, dobrotvor pre deti, a dobročin zastupujúci dizajnové doplnky vhodné aj ako B2B darček. Všetky výnosy z predaja slúžia pre podporu vdov, vdovcov a ostatných zraniteľných a znevýhodnených skupín, ktorým pomáhame.

Tvorivé aktivity a zdieľanie príbehov

Organizujeme kreatívne dielničky a workshopy pre deti. Pomáhame tým, ktorí potrebujú získať silu ísť ďalej a opäť sa plnohodnotne zapojiť do života. V rámci rôznych diskusií a seminárov upozorňujeme na problematiku životnej situácie ľudí, ktorí zo dňa na deň stratili zmysel života.

Časť vyzbieraných finančných prostriedkov poskytneme ako priamu finančnú pomoc rodine, ktorá je na ňu odkázaná.

 

Ďalšie informácie o možnostiach a postupe darovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk