top of page

postup pre fyzické osoby

 1. Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, vyplníte
  vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového
  priznania v lehote na podanie daňového priznania.

   

 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám
  môžete poukázať, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka
  minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

   

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v
  prospech 1 prijímateľa

 4.  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať OZ
  Súčasť života:

  • IČO: 52124355

  • Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

  • Obchodné meno: "SÚČASŤ ŽIVOTA"

  • Ulica: SNP 

  • Číslo: 11

  • PSČ: 902 01

  • Obec: Pezinok
    

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
  priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez
  portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak osobne
  (podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj uhraďte daň z príjmov.

   

 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na
  to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

   

 7. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty
  prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

   

 8. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo,
  čiže tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

bottom of page