top of page

postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v
  prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

   

 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
   

 3. UPOZORNENIE:
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a
  zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške
  minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
  prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje
  iba 1,0% z dane.
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a
  zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne
  0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak
  môže poukázať 2% z dane– označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

   

 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v
  prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania).
  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.496.html

  alebo TU
   

 5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať OZ
  Súčasť života:

  • IČO: 52124355

  • Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

  • Obchodné meno: "SÚČASŤ ŽIVOTA"

  • Ulica: SNP 

  • Číslo: 11

  • PSČ: 902 01

  • Obec: Pezinok
    

 6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového
  priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   

 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to,
  aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 8. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné
  tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – budú požadované až pri prípadnej
  kontrole.

bottom of page