top of page

Výstava BUDE AKO NEBOLO

Hlavným symbolom výstavy je drevené koliesko, ktoré v tomto projekte zohralo úlohu netradičného “plátna” pre umelcov ako symbol, ktorý sprevádza aktivity platformy Drevenô koliesko a je jeho hlavným signifikantným motívom. Všetci zúčastnení výtvarníci sa vzdali nároku na honorár. 

Informácie o dražbe:

Jednotná vyvolávacia cena každého diela je 700,00 Eur a bude priebežne aktualizovaná. Minimálne prihodenie je 20,00 Eur. Vaše ponuky je možné zasielať vyplnením formuláru “mám záujem” s Vašou maximálnou ponukou pri jednotlivých dielach. 

 

Dražba prebieha na:

https://turukartcollective.com/ponuka-diel/

bottom of page